Aktuell utställning

Brigitta Olsson & Catarina Forssén

Under sommaren har vi konstutställnignar på Nya Gästis i Östervåla. Först ut är en stor samlingsutställning, välkomna in!

Pågår under

13/07—19/07, 2019

Visas på

Nya Gästis

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR


20/7—26/7

Mälle Zeilon Lagerkvist & Yvonne Grahn

27/7—2/8

Carina Zilén & Aija Speville

Tidigare utställningar


April 2019
Påskutställning

December 2018
Julutställning

Sommar 2018
Sommarutställning

Sommar 2017
Sommarutställning